onsdag 7 april 2004

Nättidningsanvändarens beteende kartlagt

På uppdrag av Tidningsutgivarna, TU, har Kristina Sabelström utrett hur läsarna använder de svenska nättidningarna. Resultatet har också jämförts med en liknande studie i USA.

I rapporten konstateras...

...att korsvis marknadsföring mellan papper och nät driver trafik och ökar läsandet både på webben och i papperstidningen.

...att webben är det enda annonsmedium som effektivt når publik under dagtid på jobbet.

...att nättidningen är tillsammans med den tryckta morgontidningen det starkaste mediet på förmiddagarna.


Hela rapporten finns att ladda ner (kräver medlemskap) som en PDF-fil från TU:s sajt.

Inga kommentarer: