onsdag 21 februari 2007

"Mät sessioner i stället för sidvisningar"

Vad och hur vi mäter antalet besökare på våra nättidningar är en ständigt aktuell fråga. Eric T. Peterson med bloggen Web Analytics Demystified tillsammans med Steve Rubels blogg Micro Persuasion ger den diskussionen nytt bränsle. På sina bloggar resonerar de kring vilket värde mätning av antalet sidvisningar har. Webbtekniker som Ajax och Flash blir allt mer populärt. Det innebär också att mätning av sidvisningar tappar i värde eftersom tekniken innebär att antalet sidvisningar minimeras. Som alternativ mätenhet lanserar i stället Eric T. Peterson sessioner. En session startar när besökaren kommer till webbtjänsten och avslutas efter 30 minuters inaktivitet.

Ett annat problem som är kopplat till antalet sidvisningar är de nuvarande bannersystemens utformning. Signalen som triggar hämtning av banners från webbannonssystemet är i dag en sidladdning. Den tekniken motsvarar knappt dagens krav och framför allt inte morgondagens. Vi behöver Ajax-baserade webbannonssystem. Då skulle en och samma annonsplats kunna uppdateras automatiskt utan att en ny sidladdning behöver ske. Det betyder också att vi inte längre kan prata annonsvisningar/sidvisningar med våra kunder.
Session kan vara det nya ordet vi ska lära kunden.

tisdag 20 februari 2007

Webbpremiär för nya Dalarnas Tidningar

Falukuriren, Borlänge Tidning och de andra tidningarna inom Dalarnas Tidningar har slagits ihop till en tidning - på webben. Nättidningen heter Dalarnas Tidningar. Som teknisk plattform har koncernen valt norska Escenic, samma lösning som nyligen även valts av Gota Media, Aftonbladet och Norra Västerbotten.

måndag 19 februari 2007

Skärpt lag mot webbsabotage

Polisen och regeringens webbplats slogs ut i somras med hjälp av överbelastningsattacker. Nättidningarna skulle kunna vara nästa mål. Rättsläget i dag är otydligt om överbelastningsattacker är straffbart. Från och med i sommar kan det däremot ge upp till två års fängelse, enligt en lagrådsremiss från regeringen.
Äntligen! Så känns det spontant. Däremot är jag tveksam till att någon verkligen kommer att fällas eller ännu mindre att lagen kommer att verka avskräckande. Det kan vara mycket svårt att spåra exempelvis överbelastningsattacker, inte minst eftersom de ofta kan komma från många olika länder. Båda attackerna i somras mot viktiga myndigheter är fortfarande olösta. Den nya lagen hade inte förhindrat attacken. Möjligen kan den bidra till att myndigheterna och andra viktiga webbplatser ökar sin kompetens för att avstyra sabotage.

tisdag 13 februari 2007

Belgiska tidningar vann igen mot Google

En belgisk domstol dömde på tisdagen till de 18 belgiska tidningarnas fördel. Striden gäller upphovsrätt och Googles cachningsfunktion. Precis som exempelvis Smålandsposten, Blekinge Läns Tidning och Barometern-OT stänger flera belgiska tidningar sina artiklar efter ett par dagar fria dagar på webben. Mot betalning kan artiklarna sedan läsas i arkivet. Men artiklarna går att nå gratis genom att Google har cachat artiklarna. Det gillas inte av tidningarna. Och domstolen ger dem rätt.
Google har det kämpigt i Belgien. Tidigare i höstas förlorade Google ytterligare en rättstvist mot tidningarna. Då gällde striden Google News.

måndag 12 februari 2007

Times i nya kläder och med nytt CMS

En av britternas största tidningar på webben, Times Online, har fräschats upp med ny design och ny bakomliggande teknik. Sajten följer bland annat trenden med en liggande meny överst på sidan. Däremot har Times Online försetts med förhållandevis små webbannonser. Webbplattformen bygger på norska CMS-systemet Escenic, alltså samma tekniska lösning som bland annat Aftonbladet och Gota Media för närvarande jobbar med att bygga sina nya webbplatser på.

Nytimes.com bygger tjänst för läsarvideo

Vi har redan sett det i mindre skala på några svenska nättidningar. Aftonbladets Klipptoppen och Schlagertoppen är ett par exempel. I mars räknar amerikanska New York Times med att ha sin tjänst klar för att ta emot videofilmer från läsarna, skriver Redherring.com.

lördag 10 februari 2007

Stenkakorna var en guldgruva - så kom internet

Risken är stor att din granne är en brottsling. En hembrännare, helt enkelt. Att bränna hemma har fått en ny betydelse. Svenskarna har bytt spritflaskorna mot cd- och dvd-skivor. Sundare och dessutom lagligt, kan tyckas. Problemet är att innehållet på skivorna ofta kommer från olaglig fildelning. Uppemot en miljon svenskar uppskattas ägna sig åt olaglig fildelning. Därmed är risken stor att du har en brottsling i din närhet, om du inte rent av är en själv förstås...

Det är lätt att förstå upphovsmännens reaktion. Vem vill få sina saker stulna? Förmodligen ingen. Språkrör för de kreativa människorna som gör film och musik hävdar emellanåt att fildelning är ett hot mot hela den skapande verksamheten. Musikerna och filmmakarna börjar helt enkelt att tröttna på att få sina verk stulna, då slutar de att skapa. Det säger mycket om desperationen inom film- och musikbranschen. Det går inte att ta på allvar att skapandet skulle vara hotat. I stället för att självkritiskt titta på sitt eget handlade riktas ilskan mot dem som uppfann tekniken och affärsmodellerna som den mäktiga branschen själva inte kunde förutse. När fildelningen av film och musik på internet tog fart valde branschen att sura och hota med domstolar. Det hade naturligtvis varit smartare att alliera sig med människorna som skapade tekniken och därigenom fått inflytande över verksamheten. Det blev en bitter läxa för musik- och filmbolagen. De satt på en guldgruva vars affärsmodell inte har ändrats sedan de första stenkakorna pressades för si sådär hundra år sedan. Så kom internet. Och fildelningen. På några år ändrades allt.

Det är svårt med förändringar. Musik- och filmbranschen är inte ensam om att reagera med ryggraden i stället för med hjärnan. För bara några år sedan skrattade folk åt begreppet gratis programvaror till datorer. Vissa skrattade för att gratis är gott, men många hånskrattade och klassade gratis programvara som ett korkat sätt att bedriva affärer. Inte kan man väl tjäna pengar på att ge bort sin produkt? I dag har hånskrattet tystnat. Fria mjukvaror, ofta med så kallad öppen källkod, har kommit för att stanna. Företag som det svenskbaserade databastillverkaren MySQL är ett exempel på det.
Tidningsbranschen har också brottats med samma frågeställningar. Kan vi ge bort våra nyheter gratis på webben? Det är inte bara självklart. Vi måste. Annars gör vi samma misstag som film- och musikbranschen. Vi tänker bakåt i stället för framåt. Det är bara vår egen kreativitet som begränsar oss i jakten på framtidens affärer.

Film- och musikbolagen har några svåra år framför sig. De har sjabblat bort fler år av affärsutveckling. Men det finns hopp. Jag ser allt tydligare tecken på en förändrad attityd från dem som producerar och distribuerar musik och film. Ett exempel på det är ljudboksbranschen som allt oftare skickar med färdiga mp3-filer. Praktiskt och smidigt för konsumenten. Ett klart mervärde. Under 2006 nästan fördubblades försäljningen av digital musik, enligt musikindustrins branschorganisation IFPI. Intresset att köpa finns, men köplusten kan stimuleras mer. Filmälskaren betalar gärna för exklusivt material, större utbud och tidigare filmsläpp. Men film- och musikbolagens viktigaste steg är att jobba med sina kunder i stället för emot dem.
Första steget är att sluta kriminalisera våra grannar.

torsdag 1 februari 2007

Webbtidningen ersätter papperstidningen i undervisningen

Papperstidningen är ett välanvänt redskap i den svenska skolundervisningen, inte minst genom TU:s Tidningen i skolan-satsning. Nu har den klassiska papperstidningen fått konkurrens i klassrummet, visar en amerikansk undersökning. Närmare 60 procent av lärarna i undersökningen uppger att de regelbundet använder internetbaserade nyheter i undervisningen, skriver Resoner.nu.