onsdag 21 februari 2007

"Mät sessioner i stället för sidvisningar"

Vad och hur vi mäter antalet besökare på våra nättidningar är en ständigt aktuell fråga. Eric T. Peterson med bloggen Web Analytics Demystified tillsammans med Steve Rubels blogg Micro Persuasion ger den diskussionen nytt bränsle. På sina bloggar resonerar de kring vilket värde mätning av antalet sidvisningar har. Webbtekniker som Ajax och Flash blir allt mer populärt. Det innebär också att mätning av sidvisningar tappar i värde eftersom tekniken innebär att antalet sidvisningar minimeras. Som alternativ mätenhet lanserar i stället Eric T. Peterson sessioner. En session startar när besökaren kommer till webbtjänsten och avslutas efter 30 minuters inaktivitet.

Ett annat problem som är kopplat till antalet sidvisningar är de nuvarande bannersystemens utformning. Signalen som triggar hämtning av banners från webbannonssystemet är i dag en sidladdning. Den tekniken motsvarar knappt dagens krav och framför allt inte morgondagens. Vi behöver Ajax-baserade webbannonssystem. Då skulle en och samma annonsplats kunna uppdateras automatiskt utan att en ny sidladdning behöver ske. Det betyder också att vi inte längre kan prata annonsvisningar/sidvisningar med våra kunder.
Session kan vara det nya ordet vi ska lära kunden.

Inga kommentarer: