måndag 19 februari 2007

Skärpt lag mot webbsabotage

Polisen och regeringens webbplats slogs ut i somras med hjälp av överbelastningsattacker. Nättidningarna skulle kunna vara nästa mål. Rättsläget i dag är otydligt om överbelastningsattacker är straffbart. Från och med i sommar kan det däremot ge upp till två års fängelse, enligt en lagrådsremiss från regeringen.
Äntligen! Så känns det spontant. Däremot är jag tveksam till att någon verkligen kommer att fällas eller ännu mindre att lagen kommer att verka avskräckande. Det kan vara mycket svårt att spåra exempelvis överbelastningsattacker, inte minst eftersom de ofta kan komma från många olika länder. Båda attackerna i somras mot viktiga myndigheter är fortfarande olösta. Den nya lagen hade inte förhindrat attacken. Möjligen kan den bidra till att myndigheterna och andra viktiga webbplatser ökar sin kompetens för att avstyra sabotage.

Inga kommentarer: