onsdag 27 oktober 2004

Så läser ögat nättidningen

Journalistutbildningen The Poynter Institute har undersökt hur ögat läser och uppfattar nättidningen och dess innehåll. 46 personer deltog i studien.

Undersökningen visar bland annat att nättidningens bilder inte alls får den uppmärksamheten som bilder får i liknande undersökningar gällande papperstidningar. Däremot finns det likhet mellan papper och nät när det gäller var ögat börjar läsa någonstans.

onsdag 13 oktober 2004

Papperstidningen viktig även i framtiden

Den japanska tidningen Yomiuri Shimbun genomförde i september en undersökning kring olika nyhetsmedier. 3 000 personer deltog i undersökningen. 92 procent anser enligt undersökningen att papperstidningen fortfarande är viktig. 23 procent använder internet för att informera sig om nyheter, men av dessa tror 89 procent att tidningen ändå har en viktig roll i framtiden, skriver Ny Teknik.

tisdag 12 oktober 2004

Rekordökning för annonser på webben

Brittiska företag ökade sin webbannonsering med 76 procent under första halvåret 2004, skriver tidningen Ny Teknik. Trots ökningen är dock andelen annonspengar som läggs på webben förhållandevis liten. 3,24 procent av den totala annonssumman hamnar på webben.