onsdag 27 oktober 2004

Så läser ögat nättidningen

Journalistutbildningen The Poynter Institute har undersökt hur ögat läser och uppfattar nättidningen och dess innehåll. 46 personer deltog i studien.

Undersökningen visar bland annat att nättidningens bilder inte alls får den uppmärksamheten som bilder får i liknande undersökningar gällande papperstidningar. Däremot finns det likhet mellan papper och nät när det gäller var ögat börjar läsa någonstans.

Inga kommentarer: