måndag 6 september 2004

Ifra arrangerar Digitala dagar

I morgon börjar konferensen Digitala dagar, ett arrangemang från Ifra. Första dagen (7 september) går under temat Betaltjänster och lösningar på Internet och andra dagen (8 september) ägnas åt ämnet Intäkter och innovationer inom mobila tjänster.

Inga kommentarer: