onsdag 1 december 2004

Bloggen - framtidens journalistik?

Bloggen har blivit en ny maktfaktor och ett viktigt redskap för att sprida idéer och tankar. Foreign Policy visar på flera exempel och spekulerar i om bloggen kan vara framtidens journalistik.

Inga kommentarer: