onsdag 4 maj 2005

Rapport från PHP-konferensen i Amsterdam

Uppskattningsvis ett par hundra personer (från flertalet världsdelar) samlades i veckan i Amsterdam för årligt återkommande International PHP Conference. Norden var ganska dåligt representerad på konferensen. Tre norrmän plus en svensk i form av mig själv fanns där. Däremot fanns det gott om tyskar, holländare, amerikaner och fler långväga gäster från Kanada och Australien.
PHP är scriptspåket som blivit populärt bland webbutvecklare, men på konferensen fanns flera exempel på att PHP är mycket mer än bara ett sätt att skapa dynamiska webbsidor. Ett sådant exempel var Ben Ramsey's föreläsning om PHP-GTK, ett sätt att skapa skrivbordsapplikationer med PHP och grafikbiblioteket GTK.
Ett ämne som dök upp i korridorerna, i föreläsningarna och i det allmänna snacket var om PHP är "enterprise"-moget. Men vad menar vi egentligen med "enterprise"? Tja, många på konferensen (inklusive jag själv) var eniga om att det inte är något annat än ännu ett buzzword. Trams, helt enkelt. Att kalla något för "enterprise" är bara ett sätt för att kunna sätta en högre prislapp. Det säger inget om kvalitén på applikationen eller om den är kostnadseffektiv.
Sammanlagt 30 föreläsningar hölls under två dagar. Några av dem behandlade ett ämne som det också är buzzvarning på, Web Services. Zeev Suraski, en av hjärnorna bakom PHP 5, visade bland annat hur Googles tjänster kan nyttjas med det inbyggda stödet för Web Service i PHP 5. Laura Thomson från Australien pratade i samma ämne men riktade in sig på Web Services som erbjuds av Amazon, Paypal och Oreilly.
Många av presentationerna från konferensen finns på konferensebloggen som hittas här.
Nästa International PHP Conference hålls i Frankfurt i början på november.

Inga kommentarer: