söndag 3 juli 2005

Webbreklamen hittar nya vägar

Popup-reklamen är på väg att ersättas av popunder-reklam, skriver Washington Post. Verktygen för att sålla bort oönskad popup-reklam är många. Flertalet fungerar effektivt för popups, men inte alls för popunder. Ett annat sätt att gå förbi popupblockeringen är att låta en flashfilm öppna popup-fönstret, vilket också blir en allt vanligare metod, skriver Washington Post.
Popups har ett högt värde för annonsörerna, ingen tvekan om det. Som annonsör bör man vara medveten om att en popup kan ge precis rakt motsatta effekten. Besökaren blir uppretad i stället för intresserad av budskapet. Vi är många som inte gillar popup-fönster. Min erfarenhet är ändå att de irriterade besökarna som hör av sig med klagomål är väldigt få.

Inga kommentarer: