fredag 10 mars 2006

Undersökning: Besökarnas blickar undviker annonserna

Vana internetanvändare utvecklar en strategi för att undvika att titta på webbannonser, visar en undersökning som redovisas av Cap & Design. När besökaren kommer till en webbsida är det ofta för att lösa en uppgift. Blicken fokuseras mot den delen av webbsidan där informationen normalt finns. Många besökare utvecklar en slags undvikandestrategi mot banners.
– Reklamen på webben har förfinats och förbättrats på många sätt, men samtidigt har användarnas undvikandestrategier utvecklats, säger Iréne Stenfors som jobbat med att undersöka besökarnas ögonrörelser.

Inga kommentarer: