onsdag 14 mars 2007

Så står det till i mediebranschen

Project For Excellence In Journalism presenterar för fjärde gången den årliga undersökningen The State of the News Media. Det är en mycket omfattande undersökning som beskriver läget i den amerikanska mediebranschen utifrån ett antal olika utgångspunkter såsom nättidningar, papperstidingar, radio och TV. Det dras många slutsatser i undersökningen. Bland annat konstaterar utredarna att inkomsten från nättidningarna fortfarande är väldigt låg jämfört med andra medieformer. Trots att inkomsterna från nätet för närvarande växer kraftigt på de flesta håll i världen ser experter i undersökningen tecken på att ökningstakten är på väg att mattas av.

Inga kommentarer: