onsdag 1 juni 2005

Tidningsutgivarna kritiserar mobiloperatörerna

De svenska mobila tjänsterna är än så länge bara i sin linda. Stig Nordqvist, chef för teknik och digitala medier på branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU, pekar i Dagens Nyheter ut mobiloperatörerna som en stor orsak till att utvecklingen inte har kommit längre i Sverige. Mobiloperatörernas ovilja att dela med sig av intäkterna till innehållsleverantörerna är en bromskloss för utvecklingen, menar Nordqvist.
Jag kan inte annat än instämma i kritiken. Bara för något år sedan tog mobiloperatörerna uppemot 70-80 procent av intäkterna. I dag är läget det omvända. Innehållsleverantörerna kan få merparten av intäkterna. Men det är fortfarande för lite för att innehållsleverantörerna ska börja producera användbara tjänster. I Japan, som är långt framme med mobila tjänster, tar mobiloperatörerna 9 procent. Till den nivån bör vi nå även i Sverige.

Inga kommentarer: