lördag 18 juni 2005

Kampanj ska skapa förståelse för cookies

Cookiefilen är älskad och hatad. Ända sedan Netscape uppfann cookiefilen på 90-talet har kritikerna hävdat att den kan vara ett hot mot den personliga integriteten. På senare tid har cookiefilen emellanåt också fått klä skott, ofta helt felaktigt, för den ökade mängden spywareprogram. Många sajt- och annonsmätningssystem använder cookies som en central del. Dessa system ifrågasätts allt oftare med hänvisning till att många användare raderar sina cookies, vilket ger felvisande siffror i mätsystemen, anser kritikerna. Cookiefilens förespråkare känner att de har hamnat i underläge. Därför bildades nyligen organisationen Safecount. En medlemmarna är Microsoft, skriver Post-Gazette.com. Organsisationens uppgift är att lyfta fram fördelarna med cookies och försöka förbättra den omdiskuterade textfilens skamfilade rykte.
Jag menar att cookiediskussionen ofta är överdriven. För någon månad sedan läste jag en ledare i en större dagstidning där skribenten påstod att cookiefilen kunde användas för att ta kontroll över användarens dator. Vilket nonsens. Ren och skär skräckpropaganda. Sällan ser jag inlägg som berättar hur cookiefilen kan underlätta för användaren. Kanske har Safecount ett berättigande trots allt.

Inga kommentarer: