måndag 15 augusti 2005

Mätdata slås samman mellan publiceringskanalerna

En stor del av tidningssverige håller på att byta mätsystem för sina webbplatser. Med det nya systemet, där Insight XE från Real Media står för själva mättekniken, ska det bli möjligt att slå samman traditionell statistik för papperstidningen med mätdata från internetbesökarna.
Den årliga Orvesto-undersökningen ger en omfattande bild av hur läsarna använder och uppfattar de svenska dagstidningarna. Genom att utöka undersökningen med en läsarpanel bestående av internetanvändare kan mätdata samköras och tidningarna får en mer heltäckande bild när det gäller exempelvis total räckvidd för sina tidningar oavsett publiceringskanal.
Vid World Wide Audience Week i Montreal presenterade en svensk Sifodelegation den svenska modellen. Presentationen finns samlad i en PDF-fil som kan laddas ner här.

Inga kommentarer: