onsdag 14 september 2005

Diskutera nyheterna med nyhetsledningen

CBS News vill skapa bättre dialog med sina läsare. Projektet kallas Public Eye. Syftet är att samla upp synpunkter och kritik på det som CBS News publicerar och sedan ställa ansvariga journalister och utgivare till svars. Förutom att agera läsarombudsman ska Public Eye även förklara och berätta hur nyhetsbranschen fungerar.

Inga kommentarer: