fredag 9 september 2005

Webbtidningen hotar inte papperstidningen

Matthew Gentzkow, ekonom vid universitetet i Chicago, konstaterar i en rapport att webbtidningen inte hotar sin kollega, papperstidningen. Som grund för sin studie har Matthew Gentzkow använt Washington Post. Med matematiska modeller visar han att pappersupplagan tappat cirka 30 000 läsare per dag och mist årsintäkter på i storleksordningen 6 miljoner dollar. Trots det konstaterar ekonomen: "Barring dramatic changes in tastes or technology, online news does not appear to threaten the survival of print media".
I rapporten hävdas också att webb- och papperstidningen är mer ersättare för varandra än komplement till varandra.
Läs hela rapporten här (PDF-format).

Inga kommentarer: