torsdag 24 november 2005

Låt besökarna bestämma innehåll och utseende

Personaliserade nyhetstjänster har vi hört talas om. Seattle Post-Intelligencer tar den utvecklingen ett steg längre och låter varje enskild besökare bestämma sitt eget innehåll och utseende. Tekniken liknar funtionaliteten som finns i många CMS-system, exempelvis Joomla (fd Mambo), där besökaren själv kan placera ut olika boxar på webbsidan.

Inga kommentarer: