torsdag 16 februari 2006

Fördubbling av webb-TV-tittandet

3,1 miljoner svenskar har tillgång till bredband hemma. 750 000 svenskar tittade i januari på webb-TV, vilket är en fördubbling jämför med två år sedan, rapporterar DI.se som hänvisar till en undersökning från Mediavision. I undersökningen säger också en tredjedel av de tillfrågade att de kan tänka sig att betala för webb-TV.


Inga kommentarer: