onsdag 22 februari 2006

Två mätlistor blir en

Sedan ett halvår tillbaka redovisar KIA, Kommittén för Internet Annonsering, två olika webbtrafiklistor för svenska webbplatser. Sajterna på den ena listan använder mätsystemet från Nielsen/Netratings och på den andra listan levereras siffrorna av Research International. Det har visat sig att de båda mätsystemen ger likvärdiga siffror. Därför slås de två listorna samman till en. Från och med nu levererar Resoner.nu siffrorna till KIA:s officiella webbplats på Annons.se.

Inga kommentarer: