måndag 12 juni 2006

Google News på svenska

Genom att samla nyheter från andra tidningar på webben har Google skapat en egen nyhetstjänst, Google News. Det finns tidningar som fruktar en svensk version av Google News. Den kommer. Frågan är bara när?
Produktchefen för Google News, 25-årige Nathan Stoll, besökte nyligen Sverige men gav inget klart besked om tidpunkten.
- Vi försöker alltid sprida våra produkter till fler marknader, allt handlar om prioriteringar, säger Stoll till Computer Sweden.

Inga kommentarer: