tisdag 20 juni 2006

Tio år på webben med Washington Post

I en serie artiklar ser Washington Post tillbaka på hur internet har förändrat medievärlden. I artikelserien blickar Washington Post också framåt och ser bland annat tydligt hur läsarna är på väg till webben. I vissa fall blir webben en ersättare för både papperstidningen och TV. En undersökning som det refereras till visar att på ett halvår har amerikanska tidningar tappat 1,2 miljoner läsare till sammanlagt 45,5 miljoner. Samtidigt har läsandet på webben ökat till 56 miljoner.
Artikelserien består av följande tre artiklar:

Inga kommentarer: