fredag 28 juli 2006

Bloggarnas påverkan på valet

Diskussionen om bloggarnas påverkan på valet eller ej fortsätter. Internetworld har en artikel där flera personer menar att bloggarna kan påverka valutgången.

Networkers.se har tagit upp ämnet tidigare när vi berättade om webbforskningen som bedrivs vid JMG i Göteborg under ledning av Annika Bergström. Enligt Annika Bergström påverkas inte valet av bloggarna därför att få människor läser dem. En av läsarna på Networkers.se kallar den inställningen "för en Ines Uusman".


Inga kommentarer: