torsdag 13 juli 2006

Firefox vinner mark

Allt fler använder webbläsaren Firefox. Det visar statistik från Onestat.com som enligt egen uppgift mäter webbstatistik på 50 000 webbplatser fördelade på 100 länder. Statistiken visar att 12,93 procent använder Firefox. Det är en ökning med 1,14 procent jämfört med i maj. Särskilt starkt stöd har Firefox i Tyskland och i Italien där nästan 40 respektive drygt 20 procent föredrar Firefox.

Inga kommentarer: