fredag 3 november 2006

Utbrett missnöje med mätverktyg

Mätverktyget Insight XE från Real Media håller inte måttet. Prestandan är helt enkelt för dålig. Det anser ett flertal av Sveriges dagstidningar som använder Insight XE för att mäta antalet besökare på sina webbplatser. I veckan hölls ett krismöte under ledning av Tidningsutgivarna i Stockholm. Den så kallade Nätmät-gruppen, som består av representanter för ett stort antal svenska nättidningar, diskuterade hur problemet med Insight XE ska tacklas. Sifo, som saluför och bygger sin mätning på Insight XE, har föreslagit att mätningen i stället ska hanteras av annonssystemet Open Adstream också det från Real Media.
För egen del hoppas jag att Google Analytics snart blir KIA-godkänt. Det räcker gott. Dessutom fungerar det bevisligen. Panelmätningen som Sifo erbjuder känns avlägsen för de flesta mindre tidningar. Underlaget är helt enkelt för klent.

Inga kommentarer: