onsdag 10 mars 2004

Följ nättidningarnas besöksutveckling

Gallups mätmetod Redmeasure har utvecklat sig till en de facto standard för att mäta trafik på svenska nättidningar. Merparten av de största svenska mediesajterna är med i nätverket liksom många landsortstidningar. System levererar statistik vecko- respektive månadsvis.

Inga kommentarer: