onsdag 24 mars 2004

Ny lag mot skräppost

Från 1 april ändras marknadsföringslagen enligt ett direktiv från EU. Därmed blir det förbjudet att skicka obeställd e-postreklam. Tidigare var det tillåtet att skicka e-postreklam om mottagaren inte hade tackat nej till e-reklam. I den nya lagen krävs att mottagaren tackat ja innan reklamen skickas.

Den som ändå får reklam utan att lämnat sitt medgivande kan anmäla detta till Konsumentverket.
De nya e-reklamreglerna gäller endast kommersiell information. Nättidningarnas nyhetsbrev borde således vara undantagna.

Inga kommentarer: