torsdag 11 mars 2004

Tillgången till bredband ökar

Vid slutet av 2003 hade 26 procent av alla 15-74- åringar i Sverige, motsvarande ca 1,7 miljoner individer, tillgång till bredband eller annan snabb Internetuppkoppling från hemmet. Det är en ökning med 23 procent från föregående år, enligt pressrelease från Mediavision, som följer bredbandsutvecklingen genom kvartalsvisa mätningar hos RUAB.
En viss avmattning i ökningstakten kunde dock ses under sista kvartalet. Det är dock fortfarande många som uppger att de planerar att skaffa bredband. Om planerna infrias kommer alltså tillväxttakten att återigen bli hög under det kommande året.
Ur Medieforskning, http://www.tu.se

Inga kommentarer: