tisdag 24 januari 2006

Presstöd till nättidningar

I dag överlämnar presskommittén 2004 sitt slutbetänkande till statsrådet Leif Pagrotsky. I betänkandet behandlas frågor som rör statens engagemang i dagspressfrågor. Däribland det omdiskuterade presstödet. Kommitténs ordförande, Sören Thunell, skriver i dag tillsammans med sin kollegor i presskommittén på DN Debatt att "utredningen slår fast att elektroniskt distribuerade tidningar ska ges samma förutsättningar att erhålla presstöd som papperstidningar". Kommittén föreslår också att nättidningar, under en försöksperiod, ska ges möjlighet till distributionsstöd.

Överlämnadet av betänkandet kan följas live på regerings-webben. Sändningen börjar kl 14.30.

Inga kommentarer: