onsdag 5 mars 2008

Skärpning, leverantörer!

Den uppmaningen riktar Anders M Olausson, teknisk chef på Helsinborgs Dagblad Nya Medier, i utvecklarbloggen för HD.se. Tyvärr måste jag hålla med honom. Allt för ofta möts vi som jobbar med nättidningar (och förmodligen många andra) av leverantörer som inte förstår kraven kring webbtjänster. I bland blir det nästan pinsamt. Det kan handla om leverantörer som inte vet vad validerade webbsidor innebär eller inte förstår varför det är problem med lösningar som kräver plugins som inte finns till Mac. Därför har Anders M Olausson tagit initiativ till att skapa ett generellt kravdokument som ska säkerställa kvalitén på nättidningarnas webbtjänster till nytta för både beställare och leverantör.

Inga kommentarer: