torsdag 4 maj 2006

BBC:s framtidsvision för digitala medier

Hitta, spela och dela är ledorden i Ashley Highfields, chef för nya medier hos brittiska BBC, vision för framtiden. Mer konkret innebär det bland annat att det ska bli lättare se BBC:s TV-program med hjälp av en dator via den nya spelaren BBC iPlayer. Det ska bli enklare att hitta i BBC:s gigantiska arkiv av radio- och TV-program. Dessutom ska webbplatsen bbc.co.uk byggas om - av besökarna. Ashley Highfields utmanar sina besökare. Han vill ha förslag från användarna på hur framtidens webbplats ska se ut både innehåll- och utseendemässigt. Förslagen ska gå i Web 2.0-anda.

Inga kommentarer: