fredag 26 maj 2006

Vilken video funkar på webben?

Vill tittarna se samma videoinslag på TV som på webben? Inte nödvändigtvis är svaret, enligt en artikel av Online Journalism Review. Mest populärt är föga förvånande live-sändingar från stora nyhetshändelser kändisar och sex. Men också fördjupande video fungerar enligt OJR.

Inga kommentarer: