fredag 26 maj 2006

Utveckla eller dö

Hur ska tidningen överleva i framtiden? På det temat har American Journalism Review en intressant artikel. Bland en rad exempel för att möta framtiden beskrivs arbetet som Newspaper Next gör, ett initiativ som togs i höstas av American Press Institute som syftar till att erbjuda tidningsledare guidning till den nya tidningsvärlden. Stephen Gray, ledare för Newspaper Next, menar att tidningsbranschen historiskt sett har varit dålig på att utveckla sin produkt.
Den som vill vara framgångsrik i morgon måste höja tempot och sluta att enbart sätta papperstidningen i centrum. Gary Pruitt, chef för McClatchy som äger en mängd tidningar i USA, menar att tidningsföretagen måste skapa en portolio med produkter kring kärnan i verksamheten, nyheterna.

Inga kommentarer: