måndag 22 maj 2006

Webb-TV kan knäcka internet

Antalet webbplatser som satsar på webb-TV ökar hela tiden. Men det kan vara krävande för nätet, för internet. Stora datamängder ska överföras. Och ännu mer data blir det i takt med att kvalitén på sändningarna ökar. Vad händer exempelvis om ett antal grannar som är kopplade till samma telestation vill titta på webb-TV samtidigt? Den problematiken tar Editor & Publisher upp i en artikel. Någon måste också betala för att nätet och telestationerna ska ha tillräcklig kapacitet. Enligt Editor & Publisher finns det internetleverantörer som vill börja ta ut ersättning från dem som erbjuder bandbreddskrävande tjänster.

Inga kommentarer: