torsdag 4 maj 2006

Ökad tro på webbmedierna

En stor undersökning med 10 000 deltagare från tio olika länder visar att trovärdigheten till nyhetskällorna på internet ökar. Särskilt den yngre gruppen av läsare upplever i allt större utsträckning att webbmedierna är trovärdiga, enligt undersökningen som är beställd av BBC, Reuters och The Media Center. Den mest trovärdiga nyhetskällan är fortfarande TV, rapporterar Yahoo.com.
Inte oväntat visar undersökningen samtidigt att gruppen i åldrarna 18 till 24 år i klart större utsträckning anser att webben är deras viktigaste nyhetskälla jämfört med övriga grupper (19 procent mot 9 procent).

Inga kommentarer: