tisdag 6 november 2007

Varför stoppar TU huvudet i sanden?

Den svenska dags- och kvällstidningsbranschens intresseorganisation, Tidningsutgivarna, har problem. Många - för att inte säga nästan alla - deras medlemmar tappar prenumeranter. Kurvan pekar neråt, kanske inte spikrakt men trenden är ändå tydlig. Några hundra prenumeranter försvinner årligen. Vissa förlorar ännu mer.

Mot bakgrund av ovanstående verklighet känns därför dagens utspel från TU under rubriken "Ungdomar föredrar tryckta medier" som en närmast desperat åtgärd. I en amerikansk rapport som snart är ett år gammal hittar TU ett halmstrå som blir en hel höstack. Rapporten kallas The State of the Media Democracy och är utförd av Deloitte på uppdrag researchföretaget Harrison Group. TU glädjs åt att "drygt 70 procent av de tillfrågade svarade att de föredrar att läsa en tidning även om de vet att samma information finns tillgänglig via internet.". Däremot undanhåller TU läsaren information om att den siffran avser "print magazines", alltså inte dagstidningar eller kvällstidningar som man lätt kan tro när man läser TU:s tolkning.

Jag kan inte låta bli att förvånas över TU-utspelet. TU med Stig Nordqvist i spetsen bedriver en hel del klokt utvecklingsarbete inom området nya medier. Därför känns det konstigt när andra handen försöker ge sken av att blunda för utvecklingen. Internet har i rasande takt tagit in och gått om dagstidningarna mätt i antal minuter per dag som vi lägger på respektive medium. I dag är internet större än både dagstidningar och tidskrifter tillsammans (53 minuter respektive 44), vilket Svenska Dagbladets medieanalytikerna Martin Jönsson påpekar i sin blogg. Även Joakim Jardenberg, vd för utvecklingsbolaget Mindpark, har satt ord på utvecklingen för det tryckta mediet. Det gjorde han inte minst nyligen i samband med Daytona Sessions.

För egen del funderar jag på om jag ska säga upp min tjänsteprenumeration på Barometern-OT och Smålandsposten till förmån för deras webbplatser. Jag känner inget behov av pappret längre. Möjligen skulle jag sakna pappret på lördagarna när jag har tid att prassla med den. Resten av veckan räcker det gott med Barometern.se och SMP.se.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nej Tidningsutgivarna stoppar inga huvuden i sanden. Som branschorganisation tillhandahåller vi olika typer av undersökningar om medieanvändning i Sverige och världen. Den undersökning som vi redovisade till denna vecka är en av många studer som gjorts. Tidningsutgivarna har inget uppdrag eller avsikt att marknadsföra en publiceringsform före någon annan. Den utveckling du beskriver är också en sanning. Men det finns inte bara en sådan.
I åldersgruppen 15-29 läser i genomsnitt 72 procent en dagstidning under vardagar.
Nästa vecka redovisar vi kanske en annan undersökning. Med helt andra resultat. Mer om ungas medievanor finns på www.tu.se/ungavuxna

Anonym sa...

Det är intressant det du skriver i sista stycket, om att du har mer tid på lördagarna för den tryckta tidningen.

I Sverige har vi idag 16 dagstidningar med 7-dagars-utgivning, och hela 150 tidningar med färre dagars utgivning.

Det borde innebära att väldigt många tidningsläsare inte har något att läsa på söndagarna - den dag man har som mest tid att läsa! Hur svårt kan det vara att gå från 6 dagar till 7, höja prenpriset en aning för att kompensera ökade bud- och tryckkostnader (det redaktionella arbetet betalas ju ändå av den ökade annonsintäkten) OCH starta helgprenumerationer. De som inte har tid på vardagsmorgnarna kan lockas att få fre-sön prenumerationer för halva priset. En win-win situation hävdar jag, men så resonerar tydligen inte de 71 morgontidningar som har 6-dagars-utgivning.