måndag 2 april 2007

Fler läser på webben än i pappret

I en omfattande undersökning, som bland annat Joakim Jardenberg refererar till i sin blogg, avlivar Poynter en av webbens vanligaste myter. Den om att webbläsarna bara skummar igenom texter. Fel. Det är till och med så att fler läser hela artiklar på webben jämfört med papperstidningen. Av de som påbörjar att läsa en artikel på webben läser 77 procent hela artikeln. För dagstidningar är siffran 62 procent och för tabloiderna så låg som 57 procent, berättar Editor & Publisher.
Undersökningen har också hittat en skillnad i vilken metod läsarna använder för att läsa nyheter. 75 procent av pappersläsarna är metodiska i sin läsning, vilket betyder att de börjar läsa på en sida och en bestämd artikel och jobbar sig sedan vidare metodiskt artikel för artikel. Bara varannan läser på det sättet på webben. På webben är det i stället vanligare att läsaren scannar hela sidan och plockar sedan ut det som ska läsas.

Inga kommentarer: