tisdag 17 april 2007

Så kan webbstatistiken blir bättre

Vi mäter antalet unika besökare eller webbläsare på våra webbplatser. Det har blivit en standard, en standard som inte håller måttet, vilket Networkers.se berättade i förra veckan. Risken för att webbsiffrorna manipuleras är stor. Teknik som trissar upp siffrorna används redan av flera svenska dagstidningar (bland annat Östra Småland/Nyheter, Uppsala Nya Tidning och Norra Västerbotten). Jag föreslog en ny måttenhet - unika gäster. En unik gäst räknas först när läsaren gör ett aktivt val på webbplatsen.

Antalet unika gäster kan vara en början till mer trovärdig webbstatistik. Men båda måttenheterna lider av problemet att om läsaren raderar sina cookies, räknas besökaren/gästen på nytt vid nästa besök. Physorg.com berättar att så många som drygt 30 procent raderar sina cookies sett över en månad.

Två amerikanska professorer kan vara en bättre lösning på spåret. Deras lösning står inte och faller med cookies. De lanserar begreppet clickprint. Genom djupare analysera vad läsaren gör på webbplatsen kan man räkna ut ett unik beteendemönster och därmed koppla det till en unik gäst. I mönstret tittar man på hur många sidor hon tittar på, hur många minuter hon tittar på varje sida, vilken tid på hon besöker webbplatsen och en hel rad andra parametrar. Redan efter tre till 16 besökssessioner kan en anonym sufare identifieras, berättar Guardian.

Inga kommentarer: